Opus
Kjende opusnummer
Oversikt over verk med opusnummer. Verk utan opusnummer er ikkje teke med, men hol i opuslista kan vera for kjende verk utan kjent opusnummer eler for tapte verk. Tapte verk som ein kjenner opusnummeret til er skriven med raud skrift. Innspelingar/utgjevingar er vist med bilete av albumet.Delelinje lang
1

Tre sonater for fiolinsolo
Tapt. I intervju i NRK 14. februar 1977 seier GT at det fyrste opus han skreiv ikkje var for klaver, men for fiolin. Og at det var "Tre sonater for fiolinsolo". Andre kjelder har nevnt at "Tvorøystes slått for klaver" var hans fyrste opus. "12 zweistimmige Inventionen" vart utgjeve som Opus 1, mest truleg fordi det var hans fyrste verk som vart trykt.

Delelinje lang
2

12 tvo-røystes invensjonar eller 12-tvorøystes fyristudier i lydisk, dorisk og frygisk (12 Two-part Inventions for piano) Utgjeven fyrst som opus 1 på Breitkopf & Hârtel forlag i 1930.

             
1
  f-lydisk 1978 LP Geirr Tveitt/KJell Bækkelund: 12 tvo-stemmige invensjonar/Songs and ballads også utgjeven på 1985 LP Geirr Tveitt/KJell Bækkelund: 12 tvo-stemmige invensjonar/Songs and ballads 1995 CD Geirr Tveitt/Geir Botnen: Piano works 1997 2CD Geirr Tveitt/Gimse: Piano worksogså utgjeven på 1997 CD Geirr Tveitt/Geimse: Piano Music 2 2010 CD Torgeir Kinne Solsvik and Ørjan Hartveit: Geirr Tveitt - Piano Works and Songs
2
  fiss-dorisk 1978 LP Geirr Tveitt/KJell Bækkelund: 12 tvo-stemmige invensjonar/Songs and ballads også utgjeven på 1985 LP Geirr Tveitt/KJell Bækkelund: 12 tvo-stemmige invensjonar/Songs and ballads 1995 CD Geirr Tveitt/Geir Botnen: Piano works 1997 2CD Geirr Tveitt/Gimse: Piano worksogså utgjeven på 1997 CD Geirr Tveitt/Geimse: Piano Music 2 2010 CD Torgeir Kinne Solsvik and Ørjan Hartveit: Geirr Tveitt - Piano Works and Songs
3
  g-frygisk 1978 LP Geirr Tveitt/KJell Bækkelund: 12 tvo-stemmige invensjonar/Songs and ballads også utgjeven på 1985 LP Geirr Tveitt/KJell Bækkelund: 12 tvo-stemmige invensjonar/Songs and ballads 1995 CD Geirr Tveitt/Geir Botnen: Piano works 1997 2CD Geirr Tveitt/Gimse: Piano worksogså utgjeven på 1997 CD Geirr Tveitt/Geimse: Piano Music 2 2010 CD Torgeir Kinne Solsvik and Ørjan Hartveit: Geirr Tveitt - Piano Works and Songs
4
  ass-lydisk 1978 LP Geirr Tveitt/KJell Bækkelund: 12 tvo-stemmige invensjonar/Songs and ballads også utgjeven på 1985 LP Geirr Tveitt/KJell Bækkelund: 12 tvo-stemmige invensjonar/Songs and ballads 1995 CD Geirr Tveitt/Geir Botnen: Piano works 1997 2CD Geirr Tveitt/Gimse: Piano worksogså utgjeven på 1997 CD Geirr Tveitt/Geimse: Piano Music 2 2010 CD Torgeir Kinne Solsvik and Ørjan Hartveit: Geirr Tveitt - Piano Works and Songs
5
  a-dorisk 1978 LP Geirr Tveitt/KJell Bækkelund: 12 tvo-stemmige invensjonar/Songs and ballads også utgjeven på 1985 LP Geirr Tveitt/KJell Bækkelund: 12 tvo-stemmige invensjonar/Songs and ballads 1983 LP Lars Klevstrand/Erik Stenstadvold: Visions 1995 CD Geirr Tveitt/Geir Botnen: Piano works 1997 2CD Geirr Tveitt/Gimse: Piano worksogså utgjeven på 1997 CD Geirr Tveitt/Geimse: Piano Music 2
      2010 CD Torgeir Kinne Solsvik and Ørjan Hartveit: Geirr Tveitt - Piano Works and Songs          
6
  aiss-frygisk 1978 LP Geirr Tveitt/KJell Bækkelund: 12 tvo-stemmige invensjonar/Songs and ballads også utgjeven på 1985 LP Geirr Tveitt/KJell Bækkelund: 12 tvo-stemmige invensjonar/Songs and ballads 1995 CD Geirr Tveitt/Geir Botnen: Piano works 1997 2CD Geirr Tveitt/Gimse: Piano worksogså utgjeven på 1997 CD Geirr Tveitt/Geimse: Piano Music 2 2010 CD Torgeir Kinne Solsvik and Ørjan Hartveit: Geirr Tveitt - Piano Works and Songs
7
  h-lydisk 1978 LP Geirr Tveitt/KJell Bækkelund: 12 tvo-stemmige invensjonar/Songs and ballads også utgjeven på 1985 LP Geirr Tveitt/KJell Bækkelund: 12 tvo-stemmige invensjonar/Songs and ballads 1995 CD Geirr Tveitt/Geir Botnen: Piano works 1997 2CD Geirr Tveitt/Gimse: Piano worksogså utgjeven på 1997 CD Geirr Tveitt/Geimse: Piano Music 2 2010 CD Torgeir Kinne Solsvik and Ørjan Hartveit: Geirr Tveitt - Piano Works and Songs
8
  c-dorisk 1978 LP Geirr Tveitt/KJell Bækkelund: 12 tvo-stemmige invensjonar/Songs and ballads også utgjeven på 1985 LP Geirr Tveitt/KJell Bækkelund: 12 tvo-stemmige invensjonar/Songs and ballads 1983 LP Lars Klevstrand/Erik Stenstadvold: Visions 1995 CD Geirr Tveitt/Geir Botnen: Piano works 1997 2CD Geirr Tveitt/Gimse: Piano worksogså utgjeven på 1997 CD Geirr Tveitt/Geimse: Piano Music 2
      2010 CD Torgeir Kinne Solsvik and Ørjan Hartveit: Geirr Tveitt - Piano Works and Songs          
9
  ciss-frygisk 1978 LP Geirr Tveitt/KJell Bækkelund: 12 tvo-stemmige invensjonar/Songs and ballads også utgjeven på 1985 LP Geirr Tveitt/KJell Bækkelund: 12 tvo-stemmige invensjonar/Songs and ballads 1995 CD Geirr Tveitt/Geir Botnen: Piano works 1997 2CD Geirr Tveitt/Gimse: Piano worksogså utgjeven på 1997 CD Geirr Tveitt/Geimse: Piano Music 2 2010 CD Torgeir Kinne Solsvik and Ørjan Hartveit: Geirr Tveitt - Piano Works and Songs
10
  d-lydisk 1978 LP Geirr Tveitt/KJell Bækkelund: 12 tvo-stemmige invensjonar/Songs and ballads også utgjeven på 1985 LP Geirr Tveitt/KJell Bækkelund: 12 tvo-stemmige invensjonar/Songs and ballads 1995 CD Geirr Tveitt/Geir Botnen: Piano works 1997 2CD Geirr Tveitt/Gimse: Piano worksogså utgjeven på 1997 CD Geirr Tveitt/Geimse: Piano Music 2 2010 CD Torgeir Kinne Solsvik and Ørjan Hartveit: Geirr Tveitt - Piano Works and Songs
11
  ess-dorisk 1978 LP Geirr Tveitt/KJell Bækkelund: 12 tvo-stemmige invensjonar/Songs and ballads også utgjeven på 1985 LP Geirr Tveitt/KJell Bækkelund: 12 tvo-stemmige invensjonar/Songs and ballads 1995 CD Geirr Tveitt/Geir Botnen: Piano works 1997 2CD Geirr Tveitt/Gimse: Piano worksogså utgjeven på 1997 CD Geirr Tveitt/Geimse: Piano Music 2 2010 CD Torgeir Kinne Solsvik and Ørjan Hartveit: Geirr Tveitt - Piano Works and Songs
12
  e-frygisk 1978 LP Geirr Tveitt/KJell Bækkelund: 12 tvo-stemmige invensjonar/Songs and ballads også utgjeven på 1985 LP Geirr Tveitt/KJell Bækkelund: 12 tvo-stemmige invensjonar/Songs and ballads 1995 CD Geirr Tveitt/Geir Botnen: Piano works 1997 2CD Geirr Tveitt/Gimse: Piano worksogså utgjeven på 1997 CD Geirr Tveitt/Geimse: Piano Music 2 2010 CD Torgeir Kinne Solsvik and Ørjan Hartveit: Geirr Tveitt - Piano Works and Songs
Delelinje lang
3

12 tri-røystes fyristudiar (Three-part Inventions for piano) (Opus 6?)

1
Tapt            
2
Tapt            
3
Tapt            
4
Tapt            
5   Alegretto grazioso 1997 2CD Geirr Tveitt/Gimse: Piano worksogså utgjeven på 1997 CD Geirr Tveitt/Geimse: Piano Music 2 2010 CD Torgeir Kinne Solsvik and Ørjan Hartveit: Geirr Tveitt - Piano Works and Songs      
6
Tapt            
7
Tapt            
8
Tapt            
9
Tapt            
10
Tapt            
11
Tapt            
12
Tapt            
Delelinje lang
4

12 fire-røystes fyristudiar (12 Four-part Inventions for piano) (Opus 7?)

1
Tapt            
2
Tapt            
3  

Presto feroce

1997 2CD Geirr Tveitt/Gimse: Piano worksogså utgjeven på 1997 CD Geirr Tveitt/Geimse: Piano Music 2 2010 CD Torgeir Kinne Solsvik and Ørjan Hartveit: Geirr Tveitt - Piano Works and Songs      
4
Tapt            
5
Tapt            
6
Tapt            
7
Tapt            
8
Tapt            
9
Tapt            
10
Tapt            
11
Tapt            
12
Tapt            
Delelinje lang
5

Konsert for klaver og orkester i F-dur, No. 1
(Piano Concerto No. 1)

1. Tranquillo
2. Giocoso
3. Lento
2001 CD Geirr Tveitt/RSNO: Piano Concertos Nos. 1&5 2004 Geirr Tveitt/SSO: Piano Concerto 1&5, The turtle        
Delelinje lang
6?

12 fem-røystes fyristudiar (12 Five-part Inventions for piano) (framført i Paris 1947?)

Delelinje lang
7

14 Etydar (1931) Tapt
M. Geirr Tveitt

Delelinje lang
8

Prillar (1931)

1. Schnell 2. Langsam 3. Schnell 2001-Geirr Tveitt/SSO: PrillarSun God Symphonieogså utgjeven på 2001-Geirr Tveitt/SSO: PrillarSun God Symphonie - 30 year edition        
Delelinje lang
9

Fantasi for cello og klaver Tapt

Delelinje lang
10

Konserthallingar i e-lydisk og f-dorisk
(okt./nov. 1928)

Delelinje lang
111213


141516171819Delelinje lang
20212223


242526272829Delelinje lang
30313233


343536373839Delelinje lang
40414243


444546474849Delelinje lang
50515253


Delelinje lang
54

Concerto pour Saxophone et Orchestra
(kring 1936)

Delelinje lang
55


56575859Delelinje lang
60616263


646566676869Delelinje lang
70717273


747576777879Delelinje lang
80Delelinje lang
81

Baldurs draumar (Baldurs Dreams )
(1935/38)

1938 Urframføring Aulaen i Oslo
2002 Festspela i Bergen
Stavanger Symfoniorkester
1993 Geirr Tveitt/SSO: Baldurs Dreams/Telemarkin          
Delelinje lang
8283


848586878889Delelinje lang
90


Delelinje lang
91

Baldurs Draumar for klaver - No. 15 eksisterer, 1-14 er tapt?

1
?            
2
?            
3
?            
4
?            
5
?            
6
?            
7
?            
8
?            
9
?            
10
?            
11
?            
13
?            
14
?            
15
Danse du deu soleil Solgudens dans          
Delelinje lang
92


93


94


95


96


97


98


99


Delelinje lang
100


101


102


103


Delelinje lang
104

Dragaredokko
(1940)

1940.11.28 uroppført 1940-11-28 NRK Radioarkivet (utdrag av urframføringa)          
Delelinje lang
105


Delelinje lang
106


Delelinje lang
107


Delelinje lang
108

Havet, Sonate (Tapt)
(Er moglegvis ein sats av Klaversonate nr. 2)

           
Delelinje lang
109


Delelinje lang
110111112113


114115116117118119Delelinje lang
120121122123


124125Delelinje lang
126

Konsert for klaver og orkester No.3, Op. 126
"Hommage à Brahms" (Piano Concerto No. 3)
1. gong med 2 klaver i Wien rundt 1933, revidert utgåve i Bergen 20.11.1947. Og i Oslo 10.02.1949.
Notane er tapt, finst kun i opptak med Geirr Tveitt frå 1947 og 1949


  1994 CD Geirr Tveitt: Plays Geirr Tveitt        
Delelinje lang
127


Delelinje lang
128


Delelinje lang
129

Piano Sonata No. 29 - "Sonata Etere"
(1947)

1. In cercadi 2. Tono eterno in variazoni 3.Tempo di pulzione

1976 LP Geirr Tveitt/Kjell Bækkelund: Piano sonata No. 29, Op. 139også utgjeven på 1985 LP Geirr Tveitt/Kjell Bækkelund: Piano sonata No. 29, Op. 139også utgjeven på 1988 CD Geirr Tveitt/BSO/Osa/Bækkelund: Hardingfelekonsert no.2/Piano sonata No. 29 1994 CD Geirr Tveitt: Plays Geirr Tveitt 1995 CD Geirr Tveitt/Geir Botnen: Piano works 2005 Cd Einar Røttingen: Norwegian Variations
                 
Delelinje lang
130

Konsert for klaver og orkester nr. 4 (Piano Concerto No. 4)
(1947)


2002 CD Geirr Tveitt/RSNO: Piano Concerto 4/Variations on a Folksong from Hardanger 2004 Geirr Tveitt/SSO: Piano Concerto 1&5, The turtle        
Delelinje lang
131           
Delelinje lang
132

Eolsharpa

  1994 CD Geirr Tveitt: Plays Geirr Tveitt          
Delelinje lang
133


134135136137138139Delelinje lang
140141142143


144145146147148149Delelinje lang
150

Femti Folkatonar frao Hardanger for klaver (Fifty Folk-Tunes from Hardanger)

Heile opus 150, 1-50 1983 2LP Geirr Tveitt/Geir Botnen: Femti folkatonar frao Hardanger 1997 2CD Geirr Tveitt/Gimse: Piano worksogså utgjeven på 1997 CD Geirr Tveitt/Geimse: Piano Music 1også utgjeven på 1997 CD Geirr Tveitt/Geimse: Piano Music 2 2001 2CD Edvard Grieg/Geir Tveitt/Torgeir Kinne Solsvik::  
    Utdrag av Femti Folkatonar frao Hardanger for klaver
1980 LP Geirr Tveitt/BSO/Weydahl: Hardingfelekonsert No. 2/Femti folkatonar frao Hardanger Op. 150også utgjeven på 1980 6LP Div. art. Norsk klassisk musikk 1984 LP Braaten: Norwegian Pianorama 1983 LP Lars Klevstrand/Erik Stenstadvold: Visions 2001 CD Div.art. Queen Sonja International Music Competition 1993 CD Gudmund Nese: Hommage a Edvard Grieg
      1993 CD Vindenes/Ter Jung: Dan fagraste viso pao jorae 1994 2CD Kjell Baekkelund: Arietta 1998: CD Leif Ove Andsnes: Dan långje, långje vettranotteogså utgjeven på 2001 2CD Leif Ove Andsnes: A portrait 2000 3CD Div.art.: Norway in Music 2000 CD Elg/Rasmussen/Sunde: Remembrance
      2001 CD The Habbestad Ensemble: Uppskoka 1998 CD The Habbestad Ensemble: Echoes of Norway        
                 
Delelinje lang
151

Hundrad Folkatonar frao Hardanger for orkester (A Hundred Folk Tunes from Hardanger)

    Suite No. 1, Op.151, 1-15 1958 LP(25cm) Geirr Tveitt Hundrad Folketonar frao Hardanger Op. 151, 1-15også utgjeven på 1958 LP Geirr Tveitt/OFO: Hundrad folketonar frao Hardanger, Op. 151, 1.-15 1989 Geirr Tveitt: RPSO/Per Dreier: Hundrad Folkatonar/Harp Concert No. 2/Nykken 1998 Geirr Tveitt: SSO Hundrad  Hardingtonar, Suite 1&2 2001: Tveitt: RNSO:/Engeseth: 100 Hardanger Tunes , Suite 1 &4  
    Utdrag av Suite No. 1, Op.151, 1-15 1994-CD Div. art: Norge i musikk 1999 CD Div.art.: Listening to Norway 2001 CD NMH A musical journey with students 2002 2CD ISO: Norske klassiske favoritter
      2002 SSO: Norwegian rhapsody 2002-2CD Div. art.: Classical Heat 2002 3CD Div. art.: Barns klassiske favoritter 2004 CD Div. art.: Norwegian Classical Favourites 2    
    Suite No. 2, Op.151, 16-30, "Femtan fjellstev" 1998 Geirr Tveitt: SSO Hundrad  Hardingtonar, Suite 1&2 2002 Geirr Tveitt RSNO/Engeseth: Hundrad Hardingtonar, Suite Nos. 2&5        
    Suite No. 3, Op.151, 31-45 (Tapt)            
    Suite No. 4, Op.151, 46-60, "Brudlaups-suiten" 2001: Tveitt: RNSO:/Engeseth: 100 Hardanger Tunes , Suite 1 &4 2003: Geirr Tveitt: SSO Hundrad Hardingtonat, Suites Nos. 4&5        
    Utdrag av Suite No. 4, Op.151, 46-60, "Brudlaups-suiten" også utgjeven på 1999 CD Div.art.: Listening to Norway 2002 2CD ISO: Norske klassiske favoritter 2002 SSO: Norwegian rhapsody 2004 CD Div. art.: Norwegian Classical Favourites 2
    Suite No. 5, Op.151, 61-75, "Trolltonar" 2002 Geirr Tveitt RSNO/Engeseth: Hundrad Hardingtonar, Suite Nos. 2&5 2003: Geirr Tveitt: SSO Hundrad Hardingtonat, Suites Nos. 4&5        
    Suite No. 6, Op.151, 76-100 (Tapt)            
Delelinje lang
152           
Delelinje lang
153

Nótt ok Dagr (Natt og dag) (1944)
T: Snorri Sturlason (Gylfaginning)/M: Geirr Tveitt/Norsk omsetjing: Geirr Tveitt
Uroppført 1981 Hanna Marie Weydahl (piano)/John Magnuson (baryton), Rikskonsertturne i Hordaland. NMI Klaveruttog

  2010 CD Torgeir Kinne Solsvik and Ørjan Hartveit: Geirr Tveitt - Piano Works and Songs          
Delelinje lang
154


Delelinje lang
155


Delelinje lang
156

Piano Concerto No. 5 (1950)

Urframført i Paris 1954
1986 LP Geirr Tveitt/Knardahl/Ungdomssymfonikerne: Piano Concerto No. 5 2001 CD Geirr Tveitt/RSNO: Piano Concertos Nos. 1&5 1985 CD Geirr Tveitt/SSO: Piano Concerto No5      
Delelinje lang
157


Delelinje lang
158


Delelinje lang
159


Delelinje lang
160


Delelinje lang
161


Delelinje lang
162


Delelinje lang
163

Konsert nr. 1 for hardingfele og orkester (Concerto No. 1 for Harding Fiddle and Orchestra)
(1956)


2002 Tveitt/SSO: Hardanger Fiddle Concertos No 1&2, Nykken          
Delelinje lang
164

Husguden

Delelinje lang
165


Delelinje lang
166

Sju Sivlesongar (1957)
T: Per Sivle

1
  Olav Kyrre 1957.06.16 NRK Sju Sivlesongar          
2
  Tord Foleson 1957.06.16 NRK Sju Sivlesongar          
3
  Svola 1957.06.16 NRK Sju Sivlesongar          
4
  Haust 1957.06.16 NRK Sju Sivlesongar          
5
  Gøym meg mor 1957.06.16 NRK Sju Sivlesongar        
6
  Lurleik 1957.06.16 NRK Sju Sivlesongar 1970 LP Div.art.: Vise på viseogså utgjeven på 1973 Div. art.: Vise på vise (Fontana) 2008 2CD Birgitte Grimstad: Tonen    
7
 

Eit ord

1957.06.16 NRK Sju Sivlesongar          
Delelinje lang
167

Kjikarten
T: Per Sivle

Delelinje lang
168


Delelinje lang
169


Delelinje lang
170

Konsert for harpe og orkester nr. 2


1989 Geirr Tveitt: RPSO/Per Dreier: Hundrad Folkatonar/Harp Concert No. 2/Nykken          
Delelinje lang
171


Delelinje lang
172


Delelinje lang
173


Delelinje lang
174


Delelinje lang
175


Delelinje lang
176


Delelinje lang
177


Delelinje lang
178


Delelinje lang
179


Delelinje lang
180


Delelinje lang
181


Delelinje lang
182


Delelinje lang
183

Julekvelden - Symfoni nr. 1 for stort orkester
(1958)


             
Delelinje lang
184

Husguden Ballett
(1956)

             
Delelinje lang
185


Delelinje lang
186


Delelinje lang
187

Nykken (Symfonisk dikt)
(1957)

  1989 Geirr Tveitt: RPSO/Per Dreier: Hundrad Folkatonar/Harp Concert No. 2/Nykken 2002 Tveitt/SSO: Hardanger Fiddle Concertos No 1&2, Nykken        
Delelinje lang
188Delelinje lang
189Delelinje lang
190191192193


194195196197198199Delelinje lang
200201202Delelinje lang
203
Sinfonietta di soffiatori (1962)
M: Geirr Tveitt
2003 CD RNCMWO: Nordic Wind Band Classics          
Delelinje lang
                   
204
Det gamle kvernhuset (1962)
1971 LP Sarpsborg Janitsxjar: Sarpsborg Janitsjar 2003 CD RNCMWO: Nordic Wind Band Classics        
Delelinje lang
205


206207208209Delelinje lang
210211212213


214215216217218219Delelinje lang
220221222223


224225226227228229Delelinje lang
230231232233


234235236237238239240241242Delelinje lang
243
Songar til dikt av Olav H. Hauge (1963)

           
1
Revebjøllor 2008 CD Per Vollestad/Sigmund Hjelset: Geirr Tveitt - Songs 2010 CD Torgeir Kinne Solsvik and Ørjan Hartveit: Geirr Tveitt - Piano Works and Songs        
2
Fela 2008 CD Per Vollestad/Sigmund Hjelset: Geirr Tveitt - Songs 2010 CD Torgeir Kinne Solsvik and Ørjan Hartveit: Geirr Tveitt - Piano Works and Songs        
3
Snø 2008 CD Per Vollestad/Sigmund Hjelset: Geirr Tveitt - Songs 2010 CD Torgeir Kinne Solsvik and Ørjan Hartveit: Geirr Tveitt - Piano Works and Songs        
4
Is-soleie 2010 CD Torgeir Kinne Solsvik and Ørjan Hartveit: Geirr Tveitt - Piano Works and Songs          
5
Fortrolla skog 2010 CD Torgeir Kinne Solsvik and Ørjan Hartveit: Geirr Tveitt - Piano Works and Songs          
6
Svarte krossar 2008 CD Per Vollestad/Sigmund Hjelset: Geirr Tveitt - Songs 2010 CD Torgeir Kinne Solsvik and Ørjan Hartveit: Geirr Tveitt - Piano Works and Songs        
7
Langeleiken 2008 CD Per Vollestad/Sigmund Hjelset: Geirr Tveitt - Songs 2010 CD Torgeir Kinne Solsvik and Ørjan Hartveit: Geirr Tveitt - Piano Works and Songs        
8
Seljefløyta 2008 CD Per Vollestad/Sigmund Hjelset: Geirr Tveitt - Songs 2010 CD Torgeir Kinne Solsvik and Ørjan Hartveit: Geirr Tveitt - Piano Works and Songs        
Delelinje lang
244
           
Delelinje lang
245
           
Delelinje lang
246
Songar til dikt av Åslaug Låstad Lygre (1964)
T: Åslaug Låstad Lygre/M: Geirr Tveitt
           
1
Raudnande blome som blømer i fjell 2010 CD Torgeir Kinne Solsvik and Ørjan Hartveit: Geirr Tveitt - Piano Works and Songs          
2
Vi skal ikkje sova (bort sumarnatta) 2010 CD Torgeir Kinne Solsvik and Ørjan Hartveit: Geirr Tveitt - Piano Works and Songs          
3
God Natt            
4
Mjukt skjer åra 2008 CD Per Vollestad/Sigmund Hjelset: Geirr Tveitt - Songs          
5
Mørkt eventyr i november            
6
Det einøygde huset            
7
Spelet            
8
Natta kan tala 2010 CD Torgeir Kinne Solsvik and Ørjan Hartveit: Geirr Tveitt - Piano Works and Songs          
9
Bera ei sorg 1985 LP Randi Helseth: Randi Helseth 2008 CD Per Vollestad/Sigmund Hjelset: Geirr Tveitt - Songs 2010 CD Torgeir Kinne Solsvik and Ørjan Hartveit: Geirr Tveitt - Piano Works and Songs      
10
Kveld i sundet 2008 CD Per Vollestad/Sigmund Hjelset: Geirr Tveitt - Songs 2010 CD Torgeir Kinne Solsvik and Ørjan Hartveit: Geirr Tveitt - Piano Works and Songs        
11
Eg henta ei glede (ved darre å)            
12
Fest i september            
                 
                 
Delelinje lang
247
           
Delelinje lang
248
           

Delelinje lang
249

Songar til dikt av Knut Horvei (1964)
T: Knut Horvei


1
Augo            
2
Haust            
3
Marsutsal            
4
Mørkt eventyr i november            
5
Ragnarok            
6
Skuming            
7
Terningspel            
8
Det ber til støls            
Delelinje lang
250

Jeppe (Opera)
(1966/1968)
T: Geirr Tveitt (libretto fritt etter Ludig Holberg)

Delelinje lang
251Delelinje lang
252

Konsert nr. 2 for hardingfele og orkester (Concerto No. 2 for Hardanger Fiddle and Orchestra)
(1966)

1   1. Hardangerfjord 1980 LP Geirr Tveitt/BSO/Weydahl: Hardingfelekonsert No. 2/Femti folkatonar frao Hardanger Op. 150også utgjeven på 1988 CD Geirr Tveitt/BSO/Osa/Bækkelund: Hardingfelekonsert no.2/Piano sonata No. 29   2002 Tveitt/SSO: Hardanger Fiddle Concertos No 1&2, Nykken    
2   2. Sognefjord 1980 LP Geirr Tveitt/BSO/Weydahl: Hardingfelekonsert No. 2/Femti folkatonar frao Hardanger Op. 150også utgjeven på 1988 CD Geirr Tveitt/BSO/Osa/Bækkelund: Hardingfelekonsert no.2/Piano sonata No. 29   2002 Tveitt/SSO: Hardanger Fiddle Concertos No 1&2, Nykken    
3
3. Nordfjord 1980 LP Geirr Tveitt/BSO/Weydahl: Hardingfelekonsert No. 2/Femti folkatonar frao Hardanger Op. 150også utgjeven på 1988 CD Geirr Tveitt/BSO/Osa/Bækkelund: Hardingfelekonsert no.2/Piano sonata No. 29også utgjeven på 1996 Div. art.: Norway in music (Nordfjord) 2002 Tveitt/SSO: Hardanger Fiddle Concertos No 1&2, Nykken    
Delelinje lang