Lydopptak


Lydopptak

Lista over lydopptak viser opptak som ikkje er gjevne ut på plate eller gjort kommersielt tilgjengelege. Dei fleste er ifrå NRK sitt rikhaldige arkiv, men og frå nokre andre arkiv og nokre private opptak. Heilt frå midten av 30-talet har NRK vore dyktige til å dokumentera viktige hendingar i norsk kulturliv. Difor finst det fleire opptak frå Geirr Tveitt sine konsertar, urframføringar, program m.m. Klikk på menyane under :lydopptak for å sjå meir.